2008-05-17

Rekordsnabbt extra årsmöte 17 maj 2008

Rekordsnabbt extra årmöte hölls i lördags 17 maj 2008. Balansräkningarna föredrogs
och styrelsen beviljades av revisorer samt mötesdeltagarna enhälligt ansvarsfrihet.
Till revisorer omvaldes Gustaf Sjöberg och Lee Burgess. Till valberedare valdes
Krister Hedman (sammankallande) och Ants Neo.
Foto: Binge Eliasson.


I bild mötesdeltagare fr vä: Binge Eliasson (vice ordförande, landslag/camps),
Jan Ekstedt (ordförande), Erik Lau (kassör, domaransvarig), Johan Cargelius
(tävlingsledare), Jonas Lilja (Skånes vågsurfare), Buster Rönngren (suppleant),
Ants Neo (Sthlm Sub Surfers & SSA tävlingskoordinator, sponsorer, media),
Ingrid Esser (sekreterare, resultat).