2009-07-07

Åter till surfforbundet.se

Äntligen är det administrativa löst kring surfforbundet.se!

7 juli, 2009: fr o m dagens datum kommer alla förbundets nyheter upp på förbundets tidigare webbadress http://www.surfforbundet.se/.

Under en övergångsperiod arbetar vi med att föra över all info från denna blog till vår “ny-gamla” hemsida.

2009-06-25

Nya krafter bakom landslagstruppen 2009


SSA presenterar det nya teamet som kommer att jobba med landslagsverksamheten och stödja tf landslagsansvarig Erik Lau tillsvidare.

Namnen ifråga är Grant Rutter, Anders Ingelsten och Martin Bylund.

"Jag är glad att alla tre har tackat ja till att jobba med SSA. Tillsammans kommer vi titta på hur vi kan utveckla landslagsverksamheten och långsiktigt svensk tävlingssurfing. Just nu sitter vi med Eurosurf 2009 och försöker ro det i hamn. Det ska bli jättekul att jobba ihop och se vad för spännande vi kan åstadkomma." - Erik Lau

För frågor och mer information, vänd er till tf Landslagsansvarig Erik Lau på jag@kinesen.com eller +46-70-8220882.

2009-06-24

Svenska tävlingar hösten 2009


SM i longboard norröver, SM i shortboard söderöver, dam- och juniorklasser och en ny surfklubb i Nynäshamn!SSA har som mål att stå som medarrangör för tre öppna och nationella surftävlingar under 2009. Till skillnad från föregående år är det lokala surfföreningar som är huvudarrangörer. Två av dessa tävlingar har tilldelats SM-status.


Precis som 2008 kommer Salusand Soul Surfers att arrangera longbord SM. Nytt för 2009 är att Skånes Vågsurfare arrangerar shortboard SM i Mölle. En nystartad föreningen i Nynäshamn står som värd för en tävling på Torö. Vid tillräckligt antal anmälda surfare satsas i år också på juniorklasser liksom damklassen. Tävlingsupplägg och arrangemang står respektive förening för.

Tävlingsperioden är från mitten av augusti till jul.

Resultaten från tävlingarna kommer att räknas med i en rullande nationell ranking. Rankingen används för att löpande kunna redovisa inbördes rangordning mellan landets toppsurfare, men det blir ingen 'tour'-resultat lista som 2007.

Andra arrangörer än ovanstående är välkomna att arrangera tävlingar. SSAs kompetens, kunnande och material är tillgängligt för alla intresserade. Även andra tävlingar än dom tre som SSA är medarrangör till kan räknas med i rankingen.

För frågor och synpunkter, vänd er till SSA:s tävlingsansvarige Jonas Lilja på j.f.lilja@gmail.com eller +46 (0)709313486.2009-06-23

Svensk input till ISA:s årsmöte?


Vad bör ISA diskutera när de har årsmöte 3 augusti 2009 i Jaco, Costa Rica?


Vill du att SSA förslår någon specifik fråga som ISA bör ta upp på sitt årsmöte, så hör av dig till oss! SSA kan då formulera en motion. ISA ser sedan över alla förslag och bestämmer vad som ska diskuteras på mötet.

2009-05-21

SSA söker landslagsansvarig och team captain!

Binge Eliasson, vice ordförande i SSA lämnar på egen begäran sitt uppdrag som landslagsansvarig och team captain. Anledningen är att hans ordinarie arbete som fotograf denna sommar och höst innebär omfattande utlandsvistelser. Binge har haft dessa uppgifter under flera år och gjort ett utmärkt arbete. Han lämnar uppdraget med omedelbar verkan (11 maj 2009).
SSA saknar därmed en Team Captain till EM på Jersey i september 2009. Erik Lau har tagit på sig uppgiften som tillförordnad landslagsansvarig tills ersättare för båda posterna har hittas. Du som är intresserad av att arbeta med svenska surflandslaget i internationella sammanhang ombeds höra av sig till Erik Lau på jag@kinesen.com eller någon annan i SSAs styrelse.

Du som söker,
¤ är väl förtrogen i tävlingssurfing, regler mm.
¤ bistår och föreslår landslagsuttagningar till SSA
¤ coachar hela laget samt enskilda medlemmar under tävlingarna
¤ företräder Sverige på möten som hålls i samband med tävlingar

Binge Eliasson kvarstår som vice ordförande och sponsoransvarig.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingrid Esser
Tel: +46-70-2205560
E-post: ingrid.esser<->sofi.su.se

2009-04-18

Landslagstruppen – förbundets landslagsträningsgrupp

SSA fortsätter att utveckla svenska surfare genom att bilda en träningsgrupp – landslagstruppen – öppen för förbundets medlemmar.


Under åren har vårt deltagande i VM och EM utvecklats positivt. Tävlingarna och deltagarna blir mer och mer professionella och ju mer homogen och fokuserad landslagtrupp vi har desto mer utbyte får alla. Det är viktigt att alla som är med är motiverade att utveckla sitt tävlingssurfande.

Därför startar nu SSA en träningsgrupp ur vilken sedan landslaget tas ut inför internationella tävlingar, främst EM och VM. Truppen omfattar, i likhet med de internationella tävlingskategorierna, herrar, damer, master och juniorer (tjejer och killar). Deltagarna väljs ut efter surfförmåga och egen utveckling, men också efter hur individen passar i en landslagstrupp och hur personen är en förebild för surfingen i Sverige. Den som vinner SM har en given plats i landslaget. SSA försöker i mesta möjliga mån bistå med resebidrag och kläder i samband med internationella tävlingar, vilket också gör det viktigt att de som deltar har ansträngt sig för att bli uttagen till landslaget.

Mer info om upplägg, deltagande mm, kommer inom kort!

2009-04-16

SSA fortsätter bygga ut domarkåren

Vill du vara med och utveckla svensk surfing?
Börja som surfdomare här hemma i Sverige.

Utbildningsaktiviteter kommer anordnas under året men vi uppmanar dig att ta ISAs domarkurs. Då får du möjlighet att vara med på ISAs internationella tävlingar. Om det här låter intressant, hör av dig till Erik Lau på jag@kinesen.com.

2009-04-15

SSA wants you...!


SSA söker personer som vill utveckla förbundets sponsorkontakter mot ersättning. Är du intresserad eller känner någon som kan vara det, hör av dig till styrelsen!

Viss branschkännedom är naturligtvis bra men lika viktigt är en social förmåga att sköta förbundets sponsorkontakter med såväl kortsiktiga som långsiktiga samarbetspartners, samt god förmåga att samarbeta med lokala tävlingsarrangörer runt om i landet. Ring eller maila styrelsen omgående - se kontaktinformation till överst till vänster på förbundets hemsida.

2009-03-23

Nominera hotade vågor till "surfreservatstatus"

ISA efterfrågar nu nomineringar till "World Surfing Reserves List". Mölle är redan listad som hotad våg därmed i behov av skydd!

I samarbete med organisationen "Save The Waves Coalition" vill International Surfing Association (ISA) verka för att skydda och bevara hotade vågor runt om i världen.


För att platsa som "surfreservat" listas sju kriterier:
  • A world class wave
  • An important expression of present surf culture
  • A testimony to a past surf culture tradition
  • An outstanding example of human use of coastal resources
  • A direct association with surfing and community events
  • Natural beauty and unique features of a coastal area
  • An important area for marine life and ecosystems
Vidare skriver ISAs ordförande:
"The future protection, management, authenticity and integrity of waves and their respective surf zones are also important considerations. Candidate waves under immediate threat will be given special consideration."


Senast 30 maj 2009 behöver nomineringar till listan lämnas till Save The Waves genom SSA.

Mer info hittar du här.

2009-03-14

SSA Årsmöte 2009 - breddad styrelsesammansättning!


Årsmötet klarades i år av på drygt tre timmar och vi är mycket nöjda över att ha begåvats med en "breddad" styrelsesammansättning genom representanter både från Skåne och Norrland! Välkomna
Jonas och Martin till ett nytt lovande verksamhetsår!

VALBEREDNINGENS förslag till styrelse
accepterades enhälligt av alla som röstade.


För en period om 2 år valdes:
Vice ordförande: Binge Eliasson (Omval)
Sekreterare: Ingrid Esser (Omval)

För en period om 1 år valdes:
Ledamot: Jonas Lilja, Skånes vågsurfare (Nyval)
Suppleant: Martin Bylund, Salusand Soulsurfers (Nyval)
Suppleant: Johan Cargelius (Nyval)

Revisor: Johan Rosenius (Nyval)
Revisor: Gustaf Sjöberg (Omval)

Valberedning: Henio Skaldin (Nyval)
Valberedning: Krister Hedman (Omval)


Därtill bifölls stadgeändring enligt "motionen om motioner". Detta innebär i huvudsak att: "För att en motion ska behandlas på årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före förbundsmötet."

Med detta hoppas vi på både mer formaliserade och snabbare årsmöten i framtiden.


Specifikt avser stadgeänringen följande:
§15.1 Årsmötet har beslutsrätt kring till årsmötet inkomna motioner.
§15.2 Motionsrätt till årsmöte har såväl klubbansluten medlem som direktansluten enskild medlem.
§15.3 Motion skall vara skriftlig.
§15.4. För att en motion skall behandlas på årsmötet skall den vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före förbundsmötet.
§15.5 Motion jämte styrelsens eventuella yttrande bör redovisas i anslutning till verksamhetsberättelsen.
15.6 Årsmötets dagordning, motioner med ev. yttranden, styrelsens förslag samt verksamhetsberättelsen för den gångna perioden skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årssmötet

För intresserade kommer, som tidigare, det justerade protokollet från årsmötet att finnas tillgängligt för medlemmarna (på begäran - bara att maila styrelsen).

Frontside efter årsmötet 14 mars...


Efter årsmötet lördag 14 mars ses vi på Frontside, Odengatan 26 frammåt kl 17. Välkomna alla som vill veta hur det gick på mötet eller bara snacka lite surf i skön miljö. Dricka o tilltugg lär finnas.
2009-01-27

SSA Årsmöte 14 mars 2009


Lördag 14 mars kl. 14.14 välkomnas alla SSA:s medlemmar till årsmöte 2009.
Röstberättigad
är du som betalt medlemsavgift efter 14 mars 2008 men före före 31 januari 2009.


Glöm alltså inte att förnya ditt medlemskap omedelbart om du inte är medlem nu men vill göra din röst hörd på årsmötet!

Särskilt uppmuntras klubbrepresentanter för Skåne, Göteborg och Norrland att delta och erbjöds (rimligt) resebidrag för att kunna närvara. För till förbundet klubbanslutna medlemmar gäller 10 st klubbanslutna medlemmar för 1 (en) röst på årsmötet.

Följande styrelseposter ska väljas:
För 2 år väljs,
Vice ordförande
Sekreterare


För 1 år väljs,
1 Tävlingsansvarig
2 suppleanter
1 revisor samt 1 suppleant
2 medlemmar som valberedning

Kallelse med dagordning skickas senast två veckor före mötet. Revisionshandlingarna samt revisionsberättelsen finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.