2009-07-07

Åter till surfforbundet.se

Äntligen är det administrativa löst kring surfforbundet.se!

7 juli, 2009: fr o m dagens datum kommer alla förbundets nyheter upp på förbundets tidigare webbadress http://www.surfforbundet.se/.

Under en övergångsperiod arbetar vi med att föra över all info från denna blog till vår “ny-gamla” hemsida.

2009-06-25

Nya krafter bakom landslagstruppen 2009


SSA presenterar det nya teamet som kommer att jobba med landslagsverksamheten och stödja tf landslagsansvarig Erik Lau tillsvidare.

Namnen ifråga är Grant Rutter, Anders Ingelsten och Martin Bylund.

"Jag är glad att alla tre har tackat ja till att jobba med SSA. Tillsammans kommer vi titta på hur vi kan utveckla landslagsverksamheten och långsiktigt svensk tävlingssurfing. Just nu sitter vi med Eurosurf 2009 och försöker ro det i hamn. Det ska bli jättekul att jobba ihop och se vad för spännande vi kan åstadkomma." - Erik Lau

För frågor och mer information, vänd er till tf Landslagsansvarig Erik Lau på jag@kinesen.com eller +46-70-8220882.

2009-06-24

Svenska tävlingar hösten 2009


SM i longboard norröver, SM i shortboard söderöver, dam- och juniorklasser och en ny surfklubb i Nynäshamn!SSA har som mål att stå som medarrangör för tre öppna och nationella surftävlingar under 2009. Till skillnad från föregående år är det lokala surfföreningar som är huvudarrangörer. Två av dessa tävlingar har tilldelats SM-status.


Precis som 2008 kommer Salusand Soul Surfers att arrangera longbord SM. Nytt för 2009 är att Skånes Vågsurfare arrangerar shortboard SM i Mölle. En nystartad föreningen i Nynäshamn står som värd för en tävling på Torö. Vid tillräckligt antal anmälda surfare satsas i år också på juniorklasser liksom damklassen. Tävlingsupplägg och arrangemang står respektive förening för.

Tävlingsperioden är från mitten av augusti till jul.

Resultaten från tävlingarna kommer att räknas med i en rullande nationell ranking. Rankingen används för att löpande kunna redovisa inbördes rangordning mellan landets toppsurfare, men det blir ingen 'tour'-resultat lista som 2007.

Andra arrangörer än ovanstående är välkomna att arrangera tävlingar. SSAs kompetens, kunnande och material är tillgängligt för alla intresserade. Även andra tävlingar än dom tre som SSA är medarrangör till kan räknas med i rankingen.

För frågor och synpunkter, vänd er till SSA:s tävlingsansvarige Jonas Lilja på j.f.lilja@gmail.com eller +46 (0)709313486.2009-06-23

Svensk input till ISA:s årsmöte?


Vad bör ISA diskutera när de har årsmöte 3 augusti 2009 i Jaco, Costa Rica?


Vill du att SSA förslår någon specifik fråga som ISA bör ta upp på sitt årsmöte, så hör av dig till oss! SSA kan då formulera en motion. ISA ser sedan över alla förslag och bestämmer vad som ska diskuteras på mötet.

2009-05-21

SSA söker landslagsansvarig och team captain!

Binge Eliasson, vice ordförande i SSA lämnar på egen begäran sitt uppdrag som landslagsansvarig och team captain. Anledningen är att hans ordinarie arbete som fotograf denna sommar och höst innebär omfattande utlandsvistelser. Binge har haft dessa uppgifter under flera år och gjort ett utmärkt arbete. Han lämnar uppdraget med omedelbar verkan (11 maj 2009).
SSA saknar därmed en Team Captain till EM på Jersey i september 2009. Erik Lau har tagit på sig uppgiften som tillförordnad landslagsansvarig tills ersättare för båda posterna har hittas. Du som är intresserad av att arbeta med svenska surflandslaget i internationella sammanhang ombeds höra av sig till Erik Lau på jag@kinesen.com eller någon annan i SSAs styrelse.

Du som söker,
¤ är väl förtrogen i tävlingssurfing, regler mm.
¤ bistår och föreslår landslagsuttagningar till SSA
¤ coachar hela laget samt enskilda medlemmar under tävlingarna
¤ företräder Sverige på möten som hålls i samband med tävlingar

Binge Eliasson kvarstår som vice ordförande och sponsoransvarig.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingrid Esser
Tel: +46-70-2205560
E-post: ingrid.esser<->sofi.su.se

2009-04-18

Landslagstruppen – förbundets landslagsträningsgrupp

SSA fortsätter att utveckla svenska surfare genom att bilda en träningsgrupp – landslagstruppen – öppen för förbundets medlemmar.


Under åren har vårt deltagande i VM och EM utvecklats positivt. Tävlingarna och deltagarna blir mer och mer professionella och ju mer homogen och fokuserad landslagtrupp vi har desto mer utbyte får alla. Det är viktigt att alla som är med är motiverade att utveckla sitt tävlingssurfande.

Därför startar nu SSA en träningsgrupp ur vilken sedan landslaget tas ut inför internationella tävlingar, främst EM och VM. Truppen omfattar, i likhet med de internationella tävlingskategorierna, herrar, damer, master och juniorer (tjejer och killar). Deltagarna väljs ut efter surfförmåga och egen utveckling, men också efter hur individen passar i en landslagstrupp och hur personen är en förebild för surfingen i Sverige. Den som vinner SM har en given plats i landslaget. SSA försöker i mesta möjliga mån bistå med resebidrag och kläder i samband med internationella tävlingar, vilket också gör det viktigt att de som deltar har ansträngt sig för att bli uttagen till landslaget.

Mer info om upplägg, deltagande mm, kommer inom kort!

2009-04-16

SSA fortsätter bygga ut domarkåren

Vill du vara med och utveckla svensk surfing?
Börja som surfdomare här hemma i Sverige.

Utbildningsaktiviteter kommer anordnas under året men vi uppmanar dig att ta ISAs domarkurs. Då får du möjlighet att vara med på ISAs internationella tävlingar. Om det här låter intressant, hör av dig till Erik Lau på jag@kinesen.com.

2009-04-15

SSA wants you...!


SSA söker personer som vill utveckla förbundets sponsorkontakter mot ersättning. Är du intresserad eller känner någon som kan vara det, hör av dig till styrelsen!

Viss branschkännedom är naturligtvis bra men lika viktigt är en social förmåga att sköta förbundets sponsorkontakter med såväl kortsiktiga som långsiktiga samarbetspartners, samt god förmåga att samarbeta med lokala tävlingsarrangörer runt om i landet. Ring eller maila styrelsen omgående - se kontaktinformation till överst till vänster på förbundets hemsida.

2009-03-23

Nominera hotade vågor till "surfreservatstatus"

ISA efterfrågar nu nomineringar till "World Surfing Reserves List". Mölle är redan listad som hotad våg därmed i behov av skydd!

I samarbete med organisationen "Save The Waves Coalition" vill International Surfing Association (ISA) verka för att skydda och bevara hotade vågor runt om i världen.


För att platsa som "surfreservat" listas sju kriterier:
  • A world class wave
  • An important expression of present surf culture
  • A testimony to a past surf culture tradition
  • An outstanding example of human use of coastal resources
  • A direct association with surfing and community events
  • Natural beauty and unique features of a coastal area
  • An important area for marine life and ecosystems
Vidare skriver ISAs ordförande:
"The future protection, management, authenticity and integrity of waves and their respective surf zones are also important considerations. Candidate waves under immediate threat will be given special consideration."


Senast 30 maj 2009 behöver nomineringar till listan lämnas till Save The Waves genom SSA.

Mer info hittar du här.

2009-03-14

SSA Årsmöte 2009 - breddad styrelsesammansättning!


Årsmötet klarades i år av på drygt tre timmar och vi är mycket nöjda över att ha begåvats med en "breddad" styrelsesammansättning genom representanter både från Skåne och Norrland! Välkomna
Jonas och Martin till ett nytt lovande verksamhetsår!

VALBEREDNINGENS förslag till styrelse
accepterades enhälligt av alla som röstade.


För en period om 2 år valdes:
Vice ordförande: Binge Eliasson (Omval)
Sekreterare: Ingrid Esser (Omval)

För en period om 1 år valdes:
Ledamot: Jonas Lilja, Skånes vågsurfare (Nyval)
Suppleant: Martin Bylund, Salusand Soulsurfers (Nyval)
Suppleant: Johan Cargelius (Nyval)

Revisor: Johan Rosenius (Nyval)
Revisor: Gustaf Sjöberg (Omval)

Valberedning: Henio Skaldin (Nyval)
Valberedning: Krister Hedman (Omval)


Därtill bifölls stadgeändring enligt "motionen om motioner". Detta innebär i huvudsak att: "För att en motion ska behandlas på årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före förbundsmötet."

Med detta hoppas vi på både mer formaliserade och snabbare årsmöten i framtiden.


Specifikt avser stadgeänringen följande:
§15.1 Årsmötet har beslutsrätt kring till årsmötet inkomna motioner.
§15.2 Motionsrätt till årsmöte har såväl klubbansluten medlem som direktansluten enskild medlem.
§15.3 Motion skall vara skriftlig.
§15.4. För att en motion skall behandlas på årsmötet skall den vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före förbundsmötet.
§15.5 Motion jämte styrelsens eventuella yttrande bör redovisas i anslutning till verksamhetsberättelsen.
15.6 Årsmötets dagordning, motioner med ev. yttranden, styrelsens förslag samt verksamhetsberättelsen för den gångna perioden skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årssmötet

För intresserade kommer, som tidigare, det justerade protokollet från årsmötet att finnas tillgängligt för medlemmarna (på begäran - bara att maila styrelsen).

Frontside efter årsmötet 14 mars...


Efter årsmötet lördag 14 mars ses vi på Frontside, Odengatan 26 frammåt kl 17. Välkomna alla som vill veta hur det gick på mötet eller bara snacka lite surf i skön miljö. Dricka o tilltugg lär finnas.
2009-01-27

SSA Årsmöte 14 mars 2009


Lördag 14 mars kl. 14.14 välkomnas alla SSA:s medlemmar till årsmöte 2009.
Röstberättigad
är du som betalt medlemsavgift efter 14 mars 2008 men före före 31 januari 2009.


Glöm alltså inte att förnya ditt medlemskap omedelbart om du inte är medlem nu men vill göra din röst hörd på årsmötet!

Särskilt uppmuntras klubbrepresentanter för Skåne, Göteborg och Norrland att delta och erbjöds (rimligt) resebidrag för att kunna närvara. För till förbundet klubbanslutna medlemmar gäller 10 st klubbanslutna medlemmar för 1 (en) röst på årsmötet.

Följande styrelseposter ska väljas:
För 2 år väljs,
Vice ordförande
Sekreterare


För 1 år väljs,
1 Tävlingsansvarig
2 suppleanter
1 revisor samt 1 suppleant
2 medlemmar som valberedning

Kallelse med dagordning skickas senast två veckor före mötet. Revisionshandlingarna samt revisionsberättelsen finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.


2008-12-12

ISA i nytt samarbete för världens hotade vågor

Tillsammans med organisationen "Save The Waves Coalition" skapar International Surfing Association (ISA) ett multilateralt samarbete för att skydda hotade vågor runt om i världen.

I Kalifornen, USA träffades 5 december ledare från olika "dicipliner" för att diskutera samarbetsformer, styrning och kampanjer. En central del blir att skapa en fond (World Wave Sites Fund) för att bekosta bl a forskning och kampanjer.

Vi hoppas givetvis att detta projekt även kan komma att hjälpa Möllevågen. Mer info hittar du här.


Inget SM 2008


Inget SM 2008 på Torö, NynäshamnTyvärr har helgvågorna inte hittat till Torö under hösten och inför sista stand-by helgen före årsskiftet är prognosen dyster. Därmed kan SSA bara beklaga att det inte blir ett SM på Torö 2008. Extra tråkigt är detta eftersom surftouren fick ställas in tidigare i höst.


Glädjande är att lyckade tävlingar under 2008 genomförts i både Norrland och i Skåne, och SSA ser fram emot att tävlingar arrangeras runt om i hela landet även 2009. Arbetet inför touren 2009 är påbörjat och alla som är intresserade av att arrangera, bidra eller hjälpa till på något sätt är välkomna att höra av sig till styrelsen eller tävlingsledningen, Johan Cargelius 0709-658825 och Binge Eliasson 0708-334555.


Härnäst ser vi fram emot att träffa riktigt många medlemmar under årsmötet i mars 2009. Mer information följer. Vill du göra din röst hörd på mötet, se till att ha betalt medlemsavgiften före 31 januari! Rösträtt har medlem som betalt medlemsavgift efter 1 April 2008 och senast 31 januari 2009.
2008-11-21

SM 2008 Torö - information


SM 2008 på Torö, Nynäshamn
Waiting period rullar...

Plats:
Torö, Nynäshamn.
Datum: Hösten 2008 (webinfo senast 48 timmar före) - waiting period t o m 14 dec.
Tid: Registrerering 7.30-8.00, skepparmöte kl 08.15, tävlingsstart 9.00.


Klasser: Short board open, dam, junior
Anmälan: På plats för 100 kr samt medlemskap i SSA eller SSA-ansluten förening.


Tävlingsformat: Stege i open för 32-40 surfare. Vid 32 anmälda finns tid för en omgång repercharge (återkval).
Arrangör: SSA, kontakt Johan Cargelius 0709 65 8825


För energin och värmen: hyrbastun är bokad och grillen kommer erbjuda varm mat.Mer information kommer.


2008-11-17

Resultat från Ocean&Earth Mölle Open 2008

Lördagen 15 november bjöd Mölle på perfekta vågor med solglimtar och 33 surfare i hela 4 klasser - shortborad open, dam, junior och longboard - kunde visa prov på utmärkt surfing.

Resultat

Shortboard open:
1. Seth Påhlsson
2. Christoffer Hartkopp
3. Jakob Andersson
4. Henio Skaldin

Dam:
1. Eugenia Perez
2. Malin Göransson
3. Mia Moström
4. Anna Svensson

Junior:
1. Max Riton
2. August Tägil
3. Filippa Edghill
4. Hanna Edghill

Longboard:
1. Henio Skaldin
2. Göran Sivertsson
3. Johan Cargelius och Jonas Lilja

Specialpriser

Bästa wipeout: Hanna Edghill
Mest dingade bräda: Filippa Edghill
Bästa trick: Christoffer Hartkopp
Bästa våg: Seth Påhlsson
Specialpris: Zafer Taylor vann en vecka på Friends of Alohas surfcamp i Biarritz i FrankrikeLäs mer på Skånes vågsurfares hemsida.

2008-11-14

Ocean&Earth Mölle Open i helgen 15-16 november!

Ocean&Earth och Skånesvågsurfare bjuder in till Mölle Open den 15 november med reservation för söndag 16.

Registreringen öppnar vid 07.00 vid Strandgården. Skeppar möte 07.30. Första heatet startar 08.00. Vi kör open(shortboard), longboard (minst 9 fot), open dam och open junior. Junior tävlingen blir den första i sitt slag i Sverige.Mer och senaste info på Skånes vågsurfares hemsida.

2008-11-12

Billabong Swedish Longboard Championship 2008, Salusand - detaljerade resultat


Detaljerade resultat från Longboard SM i Salusand 2008:
översikt, vågpoäng, heatpoäng mm.Sammanställningen gjord av: Jonas Lilja, Skånes vågsurfare


2008-10-29

Aloha i Norrland av Niclas Sjögren

Det var frost på marken på morgonen. Sju grader i vattnet och cirka en gubbe i de största seten. Billabongs longboard-SM i vågsurfing bjöd på utslagsgivande swell när tävlingen genomfördes utanför Salusand (i höjd med Örnsköldsvik) lördagen 25 oktober 2008.

Lisa Miskovsky, som inte tävlade men surfade ändå på sin hemmastrand, var lite ringrostig men ändå överlycklig över de fina förhållandena.
– Det är ju helt underbart att kunna surfa så här bra vågor hemma i Norrland.

Vågorna nådde som mest cirka två meter under lördagen. Lätt sideshore och hyfsat cleant gav heat som höll mycket hög standard, enligt svenska mått mätt. När det var dags för final hade Henio Skaldin, Göran Sivertsson, Andrew Duvenhage och Jonas Lilja surfat i timmar i ganska fostrande förhållanden. På stranden hade Salusandsgänget rullat ut ett släp med badtunna innehållande ljummet vatten för att inte nån skulle frysa ihjäl mellan heaten.

Domarna för dagen var Gustaf Sjöberg, Mathias Gruvris och Robert Berling. Till sin hjälp hade dem Sara och Sarah som funktionärer. För andra året i rad agerade Erik Lau som huvuddomare. Gänget hade förärats en i sammanhanget lyxig rullande bod. Även om det var mestadels soligt så var det knappast nån sommarvärme.


– Det var bra, mycket bra förhållanden. Salusand är ju ett asskönt ställe med bra klubb, folk, camping och allt. Restaurang med mat och rättigheter och varmvatten i duscharna nära stranden är ju inte heller fel. Dessutom har väl Salusand Sveriges kanske längsta fetch, sa Henio Skaldin redan innan han visste att han vunnit sitt fjärde SM-tecken i longboard.

Trots många timmar i vattnet för de flesta under lördagen så orkade alla åtminstone börja lite festande under kvällen. Det blev en hel del prisutdelning, Norrlands Guld och en hel del ukulele. Martin Bylund, Andrew Duvenhage, Patrik Ståhl och Henio Skaldin ylade och drog i strängarna så att man för ett par ögonblick, i samklang med rusdryckernas hallucinogena effekt, kunde inbilla sig att man förflyttats lite, lite närmare Honolulu. Prognosen sa dock att swellet skulle öka under söndagen så det tvättäkta yxröjet infann sig inte riktigt. Och så vitt undertecknad kunde bedöma gick ingen hem på hörntänderna denna lördagskväll.

Söndagsmorgonen var större än lördagen och det skulle växa. Men det var ganska stökigt så flera valde att ställa in surfingen och istället dra hem till södra Sverige. Lite missbedömning kan man vara efterklok och säga. Det byggde hela förmiddagen och vid lunch cleanade det till sig och höll sig kring dubbelgubbe i de största seten hela dagen. Offshore-sprayen var nästan som film. Tävlingsledningen bestämde sig för att steka planerna på en lagtävling och såg istället till att hela dagen ägnades åt en aplång expression session. Intet öga var torrt. Det var många som inte yttrade annat än ”Det här är faan helt sjukt.” ”Sverige liksom öh…” ”Det blir inte mycket bättre än så här.” Och så vidare.

På söndagseftermiddagen kunde i alla fall bland andra brorsorna Perka och Martin Bylund samt de ditresta arrangörerna från SSA belåtet låta sig berömmas för en superduperhelg. Det var inte svårt att konstatera att det är exakt precis på pricken så här bra en surftävling kan vara. Världsklass på arret. Absolut Sverigeklass på surfingen. Nästan över Sverigeklass på vågorna. Kort sagt: ren propaganda för Salusands aloha spirit samt lite, lite guldstjärna i kanten för SSA.

Bilder från Billabong Longboard SM 2008

SSA presenterar lite bilder från Billabong Longboard SM 2008 i Salusand tagna av Niclas Sjögren. Vi i styrelsen tackar alla för en fantastisk tävling och helg.


En dag på stranden.


Några som körde ända ifrån västkusten för tävlingen.


Glad vinnare på prisutdelningen.