2009-05-21

SSA söker landslagsansvarig och team captain!

Binge Eliasson, vice ordförande i SSA lämnar på egen begäran sitt uppdrag som landslagsansvarig och team captain. Anledningen är att hans ordinarie arbete som fotograf denna sommar och höst innebär omfattande utlandsvistelser. Binge har haft dessa uppgifter under flera år och gjort ett utmärkt arbete. Han lämnar uppdraget med omedelbar verkan (11 maj 2009).
SSA saknar därmed en Team Captain till EM på Jersey i september 2009. Erik Lau har tagit på sig uppgiften som tillförordnad landslagsansvarig tills ersättare för båda posterna har hittas. Du som är intresserad av att arbeta med svenska surflandslaget i internationella sammanhang ombeds höra av sig till Erik Lau på jag@kinesen.com eller någon annan i SSAs styrelse.

Du som söker,
¤ är väl förtrogen i tävlingssurfing, regler mm.
¤ bistår och föreslår landslagsuttagningar till SSA
¤ coachar hela laget samt enskilda medlemmar under tävlingarna
¤ företräder Sverige på möten som hålls i samband med tävlingar

Binge Eliasson kvarstår som vice ordförande och sponsoransvarig.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingrid Esser
Tel: +46-70-2205560
E-post: ingrid.esser<->sofi.su.se