2009-03-23

Nominera hotade vågor till "surfreservatstatus"

ISA efterfrågar nu nomineringar till "World Surfing Reserves List". Mölle är redan listad som hotad våg därmed i behov av skydd!

I samarbete med organisationen "Save The Waves Coalition" vill International Surfing Association (ISA) verka för att skydda och bevara hotade vågor runt om i världen.


För att platsa som "surfreservat" listas sju kriterier:
  • A world class wave
  • An important expression of present surf culture
  • A testimony to a past surf culture tradition
  • An outstanding example of human use of coastal resources
  • A direct association with surfing and community events
  • Natural beauty and unique features of a coastal area
  • An important area for marine life and ecosystems
Vidare skriver ISAs ordförande:
"The future protection, management, authenticity and integrity of waves and their respective surf zones are also important considerations. Candidate waves under immediate threat will be given special consideration."


Senast 30 maj 2009 behöver nomineringar till listan lämnas till Save The Waves genom SSA.

Mer info hittar du här.

2009-03-14

SSA Årsmöte 2009 - breddad styrelsesammansättning!


Årsmötet klarades i år av på drygt tre timmar och vi är mycket nöjda över att ha begåvats med en "breddad" styrelsesammansättning genom representanter både från Skåne och Norrland! Välkomna
Jonas och Martin till ett nytt lovande verksamhetsår!

VALBEREDNINGENS förslag till styrelse
accepterades enhälligt av alla som röstade.


För en period om 2 år valdes:
Vice ordförande: Binge Eliasson (Omval)
Sekreterare: Ingrid Esser (Omval)

För en period om 1 år valdes:
Ledamot: Jonas Lilja, Skånes vågsurfare (Nyval)
Suppleant: Martin Bylund, Salusand Soulsurfers (Nyval)
Suppleant: Johan Cargelius (Nyval)

Revisor: Johan Rosenius (Nyval)
Revisor: Gustaf Sjöberg (Omval)

Valberedning: Henio Skaldin (Nyval)
Valberedning: Krister Hedman (Omval)


Därtill bifölls stadgeändring enligt "motionen om motioner". Detta innebär i huvudsak att: "För att en motion ska behandlas på årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före förbundsmötet."

Med detta hoppas vi på både mer formaliserade och snabbare årsmöten i framtiden.


Specifikt avser stadgeänringen följande:
§15.1 Årsmötet har beslutsrätt kring till årsmötet inkomna motioner.
§15.2 Motionsrätt till årsmöte har såväl klubbansluten medlem som direktansluten enskild medlem.
§15.3 Motion skall vara skriftlig.
§15.4. För att en motion skall behandlas på årsmötet skall den vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före förbundsmötet.
§15.5 Motion jämte styrelsens eventuella yttrande bör redovisas i anslutning till verksamhetsberättelsen.
15.6 Årsmötets dagordning, motioner med ev. yttranden, styrelsens förslag samt verksamhetsberättelsen för den gångna perioden skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årssmötet

För intresserade kommer, som tidigare, det justerade protokollet från årsmötet att finnas tillgängligt för medlemmarna (på begäran - bara att maila styrelsen).

Frontside efter årsmötet 14 mars...


Efter årsmötet lördag 14 mars ses vi på Frontside, Odengatan 26 frammåt kl 17. Välkomna alla som vill veta hur det gick på mötet eller bara snacka lite surf i skön miljö. Dricka o tilltugg lär finnas.