2008-12-12

ISA i nytt samarbete för världens hotade vågor

Tillsammans med organisationen "Save The Waves Coalition" skapar International Surfing Association (ISA) ett multilateralt samarbete för att skydda hotade vågor runt om i världen.

I Kalifornen, USA träffades 5 december ledare från olika "dicipliner" för att diskutera samarbetsformer, styrning och kampanjer. En central del blir att skapa en fond (World Wave Sites Fund) för att bekosta bl a forskning och kampanjer.

Vi hoppas givetvis att detta projekt även kan komma att hjälpa Möllevågen. Mer info hittar du här.


Inget SM 2008


Inget SM 2008 på Torö, NynäshamnTyvärr har helgvågorna inte hittat till Torö under hösten och inför sista stand-by helgen före årsskiftet är prognosen dyster. Därmed kan SSA bara beklaga att det inte blir ett SM på Torö 2008. Extra tråkigt är detta eftersom surftouren fick ställas in tidigare i höst.


Glädjande är att lyckade tävlingar under 2008 genomförts i både Norrland och i Skåne, och SSA ser fram emot att tävlingar arrangeras runt om i hela landet även 2009. Arbetet inför touren 2009 är påbörjat och alla som är intresserade av att arrangera, bidra eller hjälpa till på något sätt är välkomna att höra av sig till styrelsen eller tävlingsledningen, Johan Cargelius 0709-658825 och Binge Eliasson 0708-334555.


Härnäst ser vi fram emot att träffa riktigt många medlemmar under årsmötet i mars 2009. Mer information följer. Vill du göra din röst hörd på mötet, se till att ha betalt medlemsavgiften före 31 januari! Rösträtt har medlem som betalt medlemsavgift efter 1 April 2008 och senast 31 januari 2009.