2008-12-12

ISA i nytt samarbete för världens hotade vågor

Tillsammans med organisationen "Save The Waves Coalition" skapar International Surfing Association (ISA) ett multilateralt samarbete för att skydda hotade vågor runt om i världen.

I Kalifornen, USA träffades 5 december ledare från olika "dicipliner" för att diskutera samarbetsformer, styrning och kampanjer. En central del blir att skapa en fond (World Wave Sites Fund) för att bekosta bl a forskning och kampanjer.

Vi hoppas givetvis att detta projekt även kan komma att hjälpa Möllevågen. Mer info hittar du här.