2009-06-23

Svensk input till ISA:s årsmöte?


Vad bör ISA diskutera när de har årsmöte 3 augusti 2009 i Jaco, Costa Rica?


Vill du att SSA förslår någon specifik fråga som ISA bör ta upp på sitt årsmöte, så hör av dig till oss! SSA kan då formulera en motion. ISA ser sedan över alla förslag och bestämmer vad som ska diskuteras på mötet.